Unsupported Browser
Login credentials
Login Name:
Password:
 

Beste Cyberlab gebruiker,

Het Cyberlab wachtwoord moet minimaal 9 tekens bevatten uit drie van de volgende vier categorieën:

- Hoofdletters (A t/m Z)

- Kleine letters (a t/m z)

- Cijfers (0 t/m 9)

- Niet-alfanumerieke karakters: ~!@#$%^&*_-+=’\(){}[]:;<>,.?/(

Mocht uw huidige wachtwoord niet voldoen aan deze eisen, dan dient u het wachtwoord zelf te veranderen.

Let op: voor het inloggen in Cyberlab geldt een verplichte 2-factor authenticatie.

Nadat u bent ingelogd met uw inlognaam en wachtwoord, ontvangt u direct per mail of SMS een eenmalige beveiligingscode die u moet invoeren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantrelatie: 088 – 21 41 291 of klantrelatie@diagnostiekvooru.nl